WOinActie luidt de noodklok en stuurt brandbrief naar de minister

Door het coronavirus en de toch weer stijgende studentenaantallen staan universitaire werknemers op omvallen. WOinActie heeft daarom samen met vakbonden, universiteitsraden, ondernemingsraden en studentenraden een brandbrief naar de minister van OCW gestuurd.

De organisaties doen een dringend beroep op de minister om per direct geoormerkt geld beschikbaar te stellen om het aantal wetenschappelijke en ondersteunende aanstellingen met twintig procent te verhogen.

Rood vierkant - WOinActie