Welzijn studenten onder druk door corona

De coronacrisis raakt studenten van de Radboud Universiteit vooral op het gebied van hun welbevinden. Daarnaast heeft een derde van hen moeite met online studeren en online toetsing, terwijl een vergelijkbaar grote groep dit juist goed afgaat. Dit blijkt uit een enquête die de Radboud Universiteit in december heeft afgenomen bij een aselecte, representatieve steekproef van een derde van haar studenten.

Corona-enquete - RU