Wat betekent de 75-studentenregel voor Biomedical Engineering? (TU/e)

De studie Biomedical Engineering aan de TU/e heeft vakken waar meer dan 200 studenten zijn ingeschreven. Oonderwijsdirecteur René van Donkelaar: “Wij benaderen op dit moment alle docenten met de vraag wat zij het best achten voor hun vak.”
René van Donkelaar - TU/e