VSNU: veilig en verantwoord het studiejaar in

Vanaf 30 augustus hoeven studenten en medewerkers van universiteiten geen anderhalve meter afstand meer te houden binnen de gebouwen. Hierdoor komen er meer mogelijkheden voor fysiek onderwijs, zoals werkgroepen en practica. Goed nieuws voor studenten en medewerkers die elkaar na een lange periode weer vaker op de campus kunnen ontmoeten. Wel geldt er in de universiteitsgebouwen een reeks aan oude en nieuw veiligheidsmaatregelen voor zowel studenten als docenten en ondersteunend personeel. Allemaal erop gericht om veilig en verantwoord het studiejaar in te gaan.

Nieuw de komende periode is de maximum groepsgrootte van 75 studenten per zelfstandige ruimte. Dit betekent:

 • In de buitenlucht op de campus gelden de gebruikelijke regels voor de gehele samenleving. Dat betekent dat daar wel 1,5 afstand worden moet worden gehouden.
 • Hoorcolleges kunnen fysiek door maximaal 75 studenten worden bijgewoond. De docenten zijn hierbij niet meegerekend. Universiteiten bieden deze colleges zo veel mogelijk ook online aan.
 • In bibliotheken kunnen maximaal 75 personen per zelfstandige ruimte studeren.
 • In de kantines is plek voor maximaal 75 personen.

Daar waar bibliotheken en kantines zijn ingericht als afhaallocatie, geldt het maximum van 75 personen niet. Ook bij ingangen en andere doorstroomruimtes is dit niet van toepassing. Daar moeten wel mondkapjes worden gedragen. De maximale groepsgrootte van 75 is verplicht totdat het kabinet besluit om alle coronamaatregelen die nog gelden, te laten vervallen. Dit is op z’n vroegst 1 november.

Veiligheidsmaatregelen
De universiteiten vinden het belangrijk om een veilige omgeving te bieden voor studenten en docenten en zetten daarvoor dan ook alles op alles. De komende tijd zullen de volgende maatregelen (blijven) gelden op alle universiteiten:

 • Allereerst natuurlijk de geldende hygiëne- en gezondheidsmaatregelen. Was vaak je handen, nies in je elleboog en blijf thuis bij klachten.
 • Universiteiten hebben looproutes aangebracht. Volg deze looproutes en indien nodig de aanwijzingen van de stewards die aanwezig zijn op de campus.
 • Een mondkapje dragen is verplicht bij verplaatsingen, bijvoorbeeld in het gebouw, in de collegezaal of in het lokaal. Op een vaste zitplaats en tijdens een onderwijsactiviteit kan het mondkapje af.
 • Wil je gaan studeren? Laat je vaccineren! Om dit nog gemakkelijker te maken, worden in overleg met de GGD op steeds meer universiteiten mobiele vaccinatielocaties geregeld. Hier kun je ook informatie inwinnen over vaccinaties.
 • Maak gebruik van de gratis zelftesten die je bij de overheid en via je universiteit kunt bestellen.
 • Er wordt gezorgd voor een goede ventilatie in de gebouwen.
 • Universiteiten houden de situatie nauwlettend in de gaten en hebben regelmatig contact met de GGD.
 • Universiteiten zijn en blijven in gesprek met docenten, ondersteunend personeel en studenten die om individuele redenen niet met de huidige praktijk uit de voeten kunnen. Maatwerk is en blijft belangrijk onder deze lastige omstandigheden.

Check ook de Nederlandse corona-pagina’s van de universiteiten:
UvA | UM | UT | RU | RUG | TiU | EUR | TUD | UL | VU | WUR | UU | OU | TUE

Check also the English corona pages of the Dutch universities:
UvA | UM | UT | RU | RUG | TiU | EUR | TUD | UL | VU | WUR | UU | OU | TUE

 

Veilig-en-verantwoord