VSNU-update: perspectief komend collegejaar, uitwisselingsprogramma’s en zelftesten

Het kabinet heeft vanavond een volgende stap in de versoepeling van de coronamaatregelen aangekondigd. Dit leidt op korte termijn niet tot grote wijzigingen in de situatie op de universiteiten. Wel ontstaat er steeds meer zicht op een toename in de ruimte voor fysiek onderwijs op de langere termijn.

Perspectief komend collegejaar
Eind april ontvingen de universiteiten een brief van de minister van OCW over het perspectief voor studiejaar 2021-2022. In deze brief geeft de minister aan dat het meest waarschijnlijke scenario is dat de universiteiten komend collegejaar de 1,5 meter mogen loslaten, waarbij nog wel een aantal aanvullende maatregelen resteert. Op basis hiervan bereiden de universiteiten zich voor op een nieuw collegejaar met veel meer fysiek onderwijs. In de brief van de minister is ook aandacht voor de introductieperiodes, die van groot belang zijn voor de start van nieuwe studenten. Universiteiten kijken in nauw overleg met het lokale gezag en studie- en studentenverenigingen hoe zij de reguliere introductieactiviteiten zoveel mogelijk doorgang kunnen laten vinden.

Uitwisselingsprogramma’s
Vandaag was er in persconferentie aandacht voor de regels met betrekking tot reizen van en naar het buitenland. Duidelijkheid hierover is belangrijk voor Nederlandse studenten die komend semester in het buitenland willen studeren en internationale studenten die naar Nederland willen komen. De universiteiten blijven onverminderd gecommitteerd aan de uitwisseling van studenten en willen zowel inkomende als uitgaande mobiliteit zoveel mogelijk faciliteren. De komende tijd zal blijken in hoeverre het inderdaad mogelijk is om uitwisselingsprogramma’s doorgang te laten vinden. Indien hier aanleiding toe is, kunnen universiteiten, faculteiten en opleidingen beslissen om uitwisselingsprogramma’s te annuleren.

Zelftesten
Sinds woensdag 5 mei kunnen studenten en medewerkers van de universiteiten gratis zelftesten aanvragen via zelftestonderwijs.nl. Deze website bevat ook antwoorden op een groot aantal veel gestelde vragen rondom het afnemen van zelftesten. We moedigen iedereen aan hier gebruik van te maken.

Perspectief - Anika Huizinga via Unsplash