UvA: veel stress en hoge studie- en werkdruk bij studenten en medewerkers

De mate van stress en studiedruk onder UvA-studenten is hoog en neemt de afgelopen weken gestaag toe. Onder medewerkers zijn de stress en werkdruk redelijk stabiel door de tijd, maar ook hoog. Dit blijkt uit de metingen van de UvA Crisismonitor.

Het kabinet kondigde in de laatste persconferentie aan dat er vanaf eind april mogelijk meer ruimte komt voor fysiek onderwijs. Desondanks zal de impact van de coronabeperkingen op het onderwijs en onderzoek – en daarmee ook op het mentale welzijn van studenten en medewerkers – de rest van dit studiejaar groot blijven. Kim van Gennip (afdelingshoofd Studentendecanen en -psychologen UvA) benadrukt hoe belangrijk het is om hulp te zoeken bij problemen zoals angst, stress en eenzaamheid.

Figuur uit crisismonitor