UvA laat sommige uitwisselingsprogramma's toch doorgaan

De UvA heeft besloten om de fysieke uitwisselingsprogramma’s in semester 1 van studiejaar 2021-2022 alsnog door te laten gaan onder een aantal voorwaarden. Er moet een positief reisadvies gelden, de partneruniversiteit moet akkoord zijn en de student draagt het risico op annuleren.

Rome - Gabriella Clare Marino via Unsplash