UvA en RU onderzoeken aanpak toekomstige pandemieën

Het Radboudumc gaat samen met de Radboud Universiteit en de Universiteit van Amsterdam een onderzoek leiden naar de aanpak van toekomstige pandemieën.
Elleboog