Universiteitsbibliotheken en studieplekken weer open, studenten welkom op de campus

Vanaf 28 april zijn de universiteitsbibliotheken en studieplekken weer open voor alle studenten. Dit komt boven op de extra ruimte voor fysiek onderwijs, die er sinds afgelopen maandag is.

Pieter Duisenberg, voorzitter Vereniging van Universiteiten: “Ik ben blij dat de universiteitsbibliotheken weer open kunnen. Ik zie bij studenten om mij heen ook duidelijk dat samen studeren beter en fijner studeren is. Het is een belangrijke stap dat studenten weer echt op de universiteit kunnen komen en andere studenten kunnen ontmoeten.”

Het kabinet heeft de coronamaatregelen voor universiteiten versoepeld waardoor fysiek onderwijs mogelijk is op anderhalve meter afstand. Daarmee gaat het onderwijs terug naar de situatie van afgelopen najaar. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld kleinere werkcolleges weer op de campus plaatsvinden, terwijl grootschalige hoorcolleges voorlopig online blijven. Universiteiten doen hun uiterste best zo snel mogelijk weer meer fysiek onderwijs te geven. Op sommige universiteiten zijn afgelopen maandag weer de eerste fysieke werkcolleges gegeven; andere universiteiten ronden eerst het lopende studieblok af en starten begin mei met meer fysiek onderwijs. Universiteiten doen er daarnaast alles aan om zo snel mogelijk meer fysieke ontmoeting mogelijk te maken. Hierbij hoort ook de volledige openstelling van studieplekken op de campus, wat vanaf vandaag weer toegestaan is. Het opheffen van de avondklok geeft bovendien ruimte voor studenten om ook in de avond weer op de campus te studeren.

Naar verwachting kunnen universiteiten door het onderwijs op anderhalve meter afstand tussen de 20% en 30% van de fysieke capaciteit gebruiken voor onderwijs en studentontmoeting. Duisenberg: “Ons doel is dat het collegejaar 2021-2022 weer een normaal jaar is waarin we de 1,5-meter regels kunnen loslaten. In het belang van het welzijn van onze studenten vragen we het kabinet hier zo spoedig mogelijk duidelijkheid over te verschaffen. Universiteiten bereiden zich alvast voor op dit scenario.”

Bibliotheek - Susan Q Yin via Unsplash