Universiteiten blij dat fysiek onderwijs weer helemaal kan

De universiteiten van Nederland zijn blij dat het kabinet heeft aangegeven dat in principe al het onderwijs weer op locatie mag plaatsvinden. VSNU-voorzitter Duisenberg: “We gaan kijken op welke wijze we de extra ruimte veilig en verantwoord kunnen inzetten.”

Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten: “Het is heel goed nieuws voor de studenten en docenten dat we weer min of meer normaal naar de campus kunnen. We gaan kijken op welke wijze we de extra ruimte veilig en verantwoord kunnen inzetten. Daarbij is er alle begrip en aandacht voor kwetsbare studenten en docenten die zich niet veilig voelen bij het loslaten van de maatregelen. Zoals nu ook al gebeurt, blijven de universiteiten met hen in gesprek om tot de beste oplossing te komen.”

Het kabinet heeft vandaag besloten dat per 25 september de beperking van maximaal 75 personen in een ruimte komt te vervallen. Eerder was al besloten de anderhalve meter afstandsregel te laten vervallen. Dit betekent dat er weer grotere hoorcolleges gegeven kunnen worden. Ook stelt het kabinet het gebruik van mondkapjes bij verplaatsingen niet meer verplicht. Voor toegang tot de universiteitsgebouwen of colleges en werkgroepen is geen coronapas nodig.

Veilig en verantwoord
Veilig en verantwoord terug naar de campus, dat is hoe we het nieuwe collegejaar zijn begonnen. Om te zorgen dat het veilig en verantwoord blijft, gelden in de universiteitsgebouwen nog steeds de hygiëne-maatregelen. Ook zijn er looproutes in de gebouwen en zijn er stewards die aanwijzingen geven. Ventilatie is daarnaast ook een belangrijk aandachtspunt. Duisenberg: “De universiteiten hebben de ventilatiesystemen getest waardoor de ruimtes veilig gebruikt kunnen worden. Bij vragen is er altijd een procedure om de ventilatie te checken.”

Universiteiten blijven hun studenten en docenten vragen thuis te blijven bij klachten, zichzelf twee keer per week te testen en roepen hen op om zich te laten vaccineren.

De universiteiten werken nauw samen met de regionale GGD’s om zo effectief mogelijk om te gaan met uitbraken. De GGD’s informeren bij besmettingen zo snel mogelijk de universiteit. De GGD bepaalt in samenspraak met de onderwijsinstelling of en welke maatregelen genomen worden.

Ga je studeren, laat je vaccineren
Verschillende universiteiten doen op dit moment onderzoek naar de vaccinatiegraad onder studenten en docenten. De eerste resultaten stemmen positief. Zo bleek op 30 augustus 87,6% van de studenten aan de WUR volledig gevaccineerd te zijn en bleek ruim 93% van de ondervraagden bij een enquête van de AOb (Algemene Onderwijsbond) onder onderwijzend personeel volledig gevaccineerd te zijn. De universiteiten blijven samen met de hogescholen, mbo’s, studentenverenigingen en vakbonden studenten oproepen om zich te laten vaccineren met de campagne “Ga je studeren, laat je vaccineren.” Door alle universiteiten zijn afspraken gemaakt met de GGD over (mobiele) vaccinatiepunten of inloopspreekuren waar studenten en medewerkers zich makkelijk kunnen laten vaccineren.

Collegezaal - Sam Balye via Unsplash