Universiteiten bereiden zich voor op loslaten 1,5 meter in nieuw academisch jaar

De universiteiten kunnen zich gaan voorbereiden op het loslaten van de anderhalvemetermaatregel vanaf 16 augustus. Dat blijkt uit de persconferentie van 18 juni. Goed nieuws voor onder andere de introductieweken.

Het kabinet heeft in de persconferentie van 18 juni aangegeven dat de universiteiten zich kunnen voorbereiden op het loslaten van de anderhalvemetermaatregel vanaf 16 augustus. Op 13 augustus besluit het kabinet definitief of dit mogelijk is. Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten: “Het zou heel goed nieuws zijn wanneer vrijwel alle coronabeperkingen voor het hoger onderwijs worden afgeschaft. Daardoor kunnen de eerstejaarsstudenten toch genieten van hun introductieweken, en kijken we uit naar een nieuw studiejaar zonder beperkingen. De coronacrisis heeft laten zien dat de academische gemeenschap overal aanwezig is, maar vooral ook dat sociaal contact essentieel is voor academische vorming.”

Instellingen en opleidingen zullen hun eigen studenten en medewerkers informeren over de gevolgen van de vandaag aangekondigde maatregelen.

Door de anderhalvemetermaatregel konden afgelopen jaar aanzienlijk minder studenten fysiek naar de universiteit komen dan voor de coronacrisis. In het nieuwe collegejaar kunnen studenten naar alle waarschijnlijkheid dus weer zonder beperkingen onderwijs volgen, tenzij de ontwikkelingen rond het virus dat onmogelijk maken. Het kabinet vraagt universiteiten dan ook om een terugvalscenario te ontwikkelen, waarin de anderhalve meter wel gehandhaafd blijft. Studenten en medewerkers wordt aanbevolen de aan hen gratis beschikbaar gestelde zelftests te gebruiken, met name bij terugkeer van vakantie uit het buitenland. Ook geldt dat hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de kans is dat de anderhalve meter afgeschaft zal worden voor het volgende academische jaar.

Ook introductieweken
Als de anderhalve meter inderdaad wordt afgeschaft, geldt voor de introductieperiode dat onderwijsgerelateerde activiteiten op de campus zonder beperkingen kunnen plaatsvinden. Voor overige introductieactiviteiten, zoals die van studentenverenigingen, geldt het regime dat voor het betreffende type bijeenkomst of evenement van toepassing is.

In de afgelopen anderhalf jaar hebben universiteiten, medewerkers en studenten veel ervaring opgedaan met digitaal en hybride onderwijs. Over de hele linie is de studievoortgang op peil gebleven na de omschakeling naar afstandsonderwijs; een grote prestatie van docenten en studenten tezamen. Universiteiten nemen de goede elementen hiervan mee om hun onderwijs nog verder te verbeteren. Voorbeelden daarvan zijn het herinrichten van het onderwijs in blended programma’s en intensievere technische en didactische ondersteuning van docenten bij de inrichting van hun onderwijs.

De coronacrisis heeft tevens het belang van fundamenteel universitair onderzoek aangetoond. Duisenberg: “Dat we nu bijna van de coronamaatregelen af zijn, is voor een groot deel te danken aan het onderzoek van onder andere Nederlandse wetenschappers, uit alle disciplines. Dat de samenleving open kan omdat onze wetenschappers jaren geleden de basis hebben gelegd voor de coronavaccins, is natuurlijk heel bijzonder. Het versterkt ons pleidooi dat het volgende kabinet moet investeren in fundamenteel onderzoek. Mede dankzij de wetenschap komen we uit de crisis.”

coronaregels - Denise Jans via Unsplash