Uitzicht op versoepelingen universiteiten

Het kabinet heeft gisteravond aangekondigd dat studenten in het hoger onderwijs vanaf maandag 29 maart 2021 mogelijk maximaal één dag per week naar de universiteit kunnen komen om fysiek onderwijs te volgen. Bestaande uitzonderingen ten aanzien van tentamens, examens, praktijkonderwijs en begeleiding van kwetsbare studenten zullen in stand blijven.

Alle geldende RIVM-richtlijnen, inclusief het hanteren van de 1,5 meter afstand zullen daarbij gelden. Bij de opening van het hoger onderwijs gelden vanzelfsprekend de voorschriften betreffende het bron en contactonderzoek en het bijbehorende testbeleid bij de GGD (generiek kader van het RIVM). Ook dienen bestaande afspraken met de aanbieders van het OV over gespreide vervoersbewegingen gecontinueerd te worden. Het kabinet neemt hierover op maandag 23 maart 2021 een definitief besluit, op basis van de epidemiologische situatie van dat moment.

De facto betekent dit voor universiteiten dat er iets meer mogelijkheden zijn om onderwijs op de campus te geven. Feitelijk wordt er teruggegaan naar de situatie van voor half december, waarbij 20 á 30 % van de capaciteit van de campus benut kon worden. De aanstaande verruiming biedt de mogelijkheid om, naast de al bestaande uitzonderingen ten aanzien van tentamens, examens, praktijkonderwijs en begeleiding van kwetsbare studenten, meer activiteiten op de campus te organiseren, bijvoorbeeld werkgroepen of ruimte voor zelfstudie. Hierdoor kunnen er weer meer studenten naar de universiteit komen.

Het is hoog tijd dat er meer ruimte komt voor onderwijs op de campus. Dit is van groot belang voor de fysieke en mentale gezondheid van de jongeren en jongvolwassenen die er studeren. Universiteiten zijn dan ook blij met deze aankondiging. Die past in onze inspanningen om samen met OCW en VWS een routekaartte ontwikkelen met als doel om per 1 september weer volledig fysiek onderwijs op de campus te kunnen geven.

In dat verband loopt er momenteel al een aantal pilots bij de instellingen in het hoger onderwijs, onder andere om ervaring op te doen met sneltesten. Met de ruimere beschikbaarheid van snel- en zelftesten zullen de RUG, de VU en de TU Delft, hun pilots verder opschalen, met als doel snel nog meer ruimte te kunnen maken voor fysiek onderwijs en ontmoeting. Het zou moeten lukken om, in nauwe samenwerking met de ministeries en de GGD’s, per half april deze opgeschaalde pilots van start te laten gaan.

Virus - Viktor Forgacs via Unsplash