TU/e bedankt studentbesturen en studententeams voor inzet coronajaar

Dat het afgelopen jaar door de coronapandemie een zwaar jaar was, staat buiten kijf. De studentbesturen en studententeams van de TU/e kunnen daar over meepraten, want zie maar eens leden bij elkaar te houden en evenementen te organiseren onder lockdownmaatregelen. De TU/e zette daarom deze besturen en teams speciaal in het zonnetje.
Luchtfoto TU/e - Arno van den Tillaart [CC BY 2.0] via wikimedia