Jongeren schrijven brandbrief #DoenWijNogMee

Jongeren hebben zwaar te lijden onder de huidige coronamaatregelen en willen graag betrokken worden bij besluitvorming om zo te werken aan een nieuw perspectief.