Studeren gaat relatief goed, ondanks impact coronavirus

Studenten hebben het (mentaal) zwaar in de coronapandemie. Ze missen het studentenleven, de interactie met elkaar en hun docenten, en hebben last van somberheid en eenzaamheid. Ondanks de grote impact van corona, is het algemene beeld aan de UvA dat het relatief goed gaat met de studievoortgang van studenten.

Het gemiddelde tentamencijfer en het gemiddeld aantal behaalde studiepunten is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Bij de meerderheid van de tweedejaarsstudenten die in hun eerste jaar onder de Bindend Studieadvies(BSA)-norm zaten, neemt het gemiddeld aantal behaalde studiepunten zelfs iets toe.

Handen op laptop - Michael Dolejš via Unsplash