Stickers op campus beïnvloeden ons gedrag

Als je op de VU-campus rondloopt, wordt je gedrag beïnvloed door motivatietechnieken, bedacht door studenten die het minorvak nudge: influencing behavior volgen.

VU - Galaufs [CC BY-SA 4.0] via wikimedia