Rector Hester Bijl (Leiden) over onderwijs in coronatijd: "We hopen op veel, maar zijn ook realistisch"

De gezamenlijke universiteiten lobbyen voor een ‘normaal’ collegejaar vanaf eind augustus met fysiek onderwijs en ook de Universiteit Leiden is hier voorstander van. Rector Hester Bijl belicht hoe het onderwijs er dan uit kan zien. Ook blikt zij terug op één jaar lockdown.

Hester Bijl - Universiteit Leiden