Pilots van start voor meer fysiek onderwijs op universiteiten

Om in de loop van 2021 meer fysiek onderwijs te kunnen geven, verkennen acht universiteiten de mogelijkheden van het inzetten van corona-sneltests en andere manieren om meer fysiek onderwijs te faciliteren. Het ministerie van OCW heeft groen licht gegeven voor acht pilots verspreid over het land.

Voorzitter Pieter Duisenberg van de Vereniging van Universiteiten: “Universiteiten werken hard om studenten weer perspectief te bieden op meer fysiek onderwijs. Studenten en docenten missen de ontmoetingen die zo belangrijk zijn voor ons onderwijs. Deze pilots kunnen hierbij helpen.”

De proefprojecten vinden plaats in Groningen, Delft, Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Nijmegen, Utrecht. In deze pilots wordt samengewerkt met hogescholen en mbo-instellingen. Aan de proefprojecten doen de volgende kennisinstellingen mee:

  • Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, NP, UMC en Aletta Jacobsinstituut
  • Delft: TU Delft, De Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan
  • Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Hotelschool The Hague, ROC van Amsterdam
  • Eindhoven: TU Eindhoven, Fontys Hogescholen, ROC Summa
  • Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, ROC Albeda
  • Nijmegen: Radboud UMC, HAN University of Applied Sciences, ROC Nijmegen
  • Utrecht: UMC, Hogeschool Utrecht en het MBO Amersfoort
Sneltest - Medakit Ltd via Unsplash