Over de site

De coronacrisis is ongekend hard, ook voor de studenten aan de universiteiten van Nederland. Op deze site zijn berichten te vinden van de universiteiten over initiatieven van studenten, over pilots, over wetenschappelijke inzichten en meer. De berichten zijn op de homepage allemaal terug te vinden, en ook via de rubrieken bovenin de navigatie. Onderaan deze pagina staan deze kort toegelicht.

Maar eerst over onze studenten.

Terwijl we nog midden in een verlengde lockdown  zitten en de andere varianten van het COVID-virus hun best doen het over te nemen, kijken we in nauwe samenwerking met het MBO, HBO en het ministerie van OCW op dit moment vooruit. Natuurlijk zijn we afhankelijk van de R én van de snelheid waarmee het vaccineren in Nederland verder gaat. Uiteraard kan het alleen veilig en volgens de regels. Maar als straks een groot deel van Nederland is gevaccineerd, dan moeten we toch dit najaar weer naar de campus kunnen?

Terug naar de campus in september. Dat is de ambitie die we onze studenten willen schetsen nu zij in deze lastige tijd veel stress, motivatieverlies en eenzaamheid ervaren. Terug naar de campus om elkaar weer te ontmoeten, een echte introductieweek te hebben en samen weer lessen te volgen. Online onderwijs blijven we doen, daar waar dit een goede toevoeging blijkt op het onderwijs op de campus. In verantwoorde stappen willen we de komende periode terug naar een soort van normaal collegejaar.

Daarom zijn we samen met hogescholen en mbo-instellingen gestart met verschillende pilots op het gebied van sneltesten en andere experimenten. Deze experimenten zijn er op gericht om gefaseerd meer ruimte te kunnen creëren voor ontmoetingen. Op het moment dat er weer versoepelingen mogelijk zijn, bouwen we de ontmoetingen op in aantal en in vorm. Zodat studenten kunnen doen waar ze zo naar snakken: elkaar weer zien, lekker studeren op de campus, een les volgen, een studentenleven leiden.

De ambitie is dat we per 1 september 2021 het onderwijs op onderwijsinstellingen vorm kunnen geven zonder de beperkingen van de 1,5 meter en de OV-afspraken.  Waarschijnlijk is dan nog niet alles letterlijk ‘normaal’. De positieve ervaringen met online onderwijs willen we vasthouden. En niet alle aanpassingen die de medewerkers van onze 14 universiteiten van Nederland hebben gedaan het afgelopen jaar zijn zomaar terug gezet naar hoe het was. Maar als we de ambities waar maken, laten we dan na de zomer wel direct een introductieweek organiseren voor de nieuwe eerstejaars en laten we er voor zorgen dat ook de eerstejaars die vorig jaar van alles hebben moeten missen alsnog een volwaardig welkom krijgen. En als we dan toch bezig zijn, verdienen de andere studenten en de medewerkers eigenlijk ook wel een ‘Terug naar de campus’ week.

Wij, als universiteiten, zien en beseffen hoe ingewikkeld het is voor studenten. En hoe bijzonder wij het waarderen dat vele studenten zich in deze tijd inzetten voor de samenleving, door initiatieven tegen eenzaamheid, door scholieren te helpen en meer.
Onze studenten dragen wij een warm hart toe. En wij als universiteiten van Nederland willen ons hard maken voor onze studenten. Vandaar deze site www.hartvoorstudenten.nl. 

Er wordt van alles geschreven in de media over studenten. Als universiteiten voelen wij de behoefte om via voorbeelden een kijk te geven in onze praktijk. Hoe het gaat met onze studenten, hoe het gaat met onze medewerkers, hoe wordt het onderwijs ingericht, hoe zorgvuldig de campus wordt ingericht om zoveel mogelijk studenten veilig te kunnen ontvangen, welke pilots lopen er, en hoe dragen de universiteiten van Nederland bij via hun internationaal hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek?

De berichten op deze site zijn beknopt en linken naar originelen op websites van universiteiten en universiteitsbladen. 

Studentenwelzijn
Hier staan de berichten over hoe het gaat met onze studenten. Wat doet corona met ze? Hoe gaan studenten om met de avondklok? Waar kunnen studenten terecht om elkaar te ontmoeten?

Campus
Voor studenten is fysiek onderwijs op locatie belangrijk. De universiteiten werken hard om dat mogelijk te maken. Dit onderwerp gaat over het faculteitsgevoel, over het fysieke onderwijs op de campus en ook af en toe over het juist niet op de campus zijn vanwege online onderwijs. Welke initiatieven en pilots lopen er?

Onderwijs
Avondexamens, proctoring, coronasneltesten voor een tentamen. Hoe kan het onderwijs in coronatijd toch doorgaan? Dat en meer zijn de onderwerpen in de categorie onderwijs.

Medewerkers
Hier vertellen medewerkers van de universiteiten hoe zij met corona omgaan. Ook staan hier nieuwsberichten van medezeggenschapsraden en artikelen van de universiteitsbesturen voor de medewerkers.

Onderzoek
De Nederlandse universiteiten doen ook onderzoek náár corona. Denk aan jeugdonderzoekers die achterstanden in het onderwijs in kaart brengen, aan farmaceutische wetenschappers die de werkzaamheid van vaccins bestuderen en aan natuurkundigen die overzichtsartikelen maken van technieken die virologen kunnen gebruiken.

Samenleving
De universiteiten met hun studenten en medewerkers staan midden in de samenleving. Studenten ondernemen bijvoorbeeld in coronatijd initiatieven om de medemens te helpen. Voorbeelden hiervan staan onder de kop samenleving.