Over de site

De coronacrisis was ongekend hard, ook voor de studenten aan de universiteiten van Nederland. Op deze site zijn bijna 800 berichten te vinden over studentenwelzijn, de campus, het onderwijs, de medewerkers, het onderzoek en over intiatieven van universiteiten en studenten voor de samenleving.

Wij, als universiteiten, zagen en beseften hoe ingewikkeld de coronapandemie was voor studenten. Wij waarderen het dat vele studenten zich hebben ingezet voor de samenleving. Wij dragen onze studenten een warm hart toe. En wij, als universiteiten van Nederland, willen ons hard maken voor onze studenten. Vandaar deze site www.hartvoorstudenten.nl.
 

De berichten op deze site zijn beknopt en linken naar originelen op websites van universiteiten en universiteitsbladen. De eerste berichten zijn van begin 2021. De laatste van maart 2022. Daarna zijn we gestopt met het bijhouden. Hopelijk voorgoed.

Studentenwelzijn
Hier staan de berichten over hoe het gaat met onze studenten. Wat doet corona met ze? Hoe gaan studenten om met de avondklok? Waar kunnen studenten terecht om elkaar te ontmoeten?

Campus
Voor studenten is fysiek onderwijs op locatie belangrijk. De universiteiten werken hard om dat mogelijk te maken. Dit onderwerp gaat over het faculteitsgevoel, over het fysieke onderwijs op de campus en ook af en toe over het juist niet op de campus zijn vanwege online onderwijs. Welke initiatieven en pilots lopen er?

Onderwijs
Avondexamens, proctoring, coronasneltesten voor een tentamen. Hoe kan het onderwijs in coronatijd toch doorgaan? Dat en meer zijn de onderwerpen in de categorie onderwijs.

Medewerkers
Hier vertellen medewerkers van de universiteiten hoe zij met corona omgaan. Ook staan hier nieuwsberichten van medezeggenschapsraden en artikelen van de universiteitsbesturen voor de medewerkers.

Onderzoek
De Nederlandse universiteiten doen ook onderzoek náár corona. Denk aan jeugdonderzoekers die achterstanden in het onderwijs in kaart brengen, aan farmaceutische wetenschappers die de werkzaamheid van vaccins bestuderen en aan natuurkundigen die overzichtsartikelen maken van technieken die virologen kunnen gebruiken.

Samenleving
De universiteiten met hun studenten en medewerkers staan midden in de samenleving. Studenten ondernemen bijvoorbeeld in coronatijd initiatieven om de medemens te helpen. Voorbeelden hiervan staan onder de kop samenleving.