Oproep tot snel meer perspectief voor studenten en docenten

De Nederlandse universiteiten betreuren dat het kabinet niet besluit om meer fysiek onderwijs op universiteiten toe te staan en roepen het kabinet op zo spoedig mogelijk meer fysiek onderwijs op universiteiten mogelijk te maken. Voorzitter Pieter Duisenberg: “In het belang van het welzijn van zowel studenten en docenten én de kwaliteit van onderwijs is ontmoeting essentieel. We zouden in maart weer terug willen naar de situatie waarin fysiek onderwijs op 1,5 meter mogelijk is.” Tot 16 december 2020 mochten universiteiten binnen de regels van 1,5 meter fysiek onderwijs faciliteren.

Meer ruimte voor buitensport
Dat er weer meer mogelijkheden komen voor buitensport juichen de universiteiten toe. “Er zijn veel sportfaciliteiten op campussen. Dat we deze faciliteiten nu meer kunnen gaan gebruiken is een positieve ontwikkeling. Studenten snakken er weer naar om samen te kunnen sporten.” De doelstelling van universiteiten is om binnen de nieuwe geldende regels zoveel mogelijk sportactiviteiten te faciliteren. Daarnaast is er al een groot aantal initiatieven van studenten en universiteiten om het welzijn te vergroten. Zie hiervoor: www.hartvoorstudenten.nl

Pilots en gefaseerd plan naar nieuwe collegejaar
Om in de loop van 2021 meer fysiek onderwijs te kunnen geven, verkennen universiteiten de mogelijkheden van het inzetten van corona-sneltesten en andere manieren om meer fysiek onderwijs te faciliteren. Het ministerie van OCW heeft groen licht gegeven voor pilots verspreid over het land, onder andere in Groningen, Delft, Amsterdam, Eindhoven, Nijmegen en Rotterdam. Na Groningen, waar sinds januari al met sneltesten wordt gewerkt, starten vanaf de eerste helft van maart de andere pilots. Deze pilots moeten inzichten geven om in het nieuwe collegejaar in september zonder 1,5 meter beperking onderwijs te kunnen geven. Een gefaseerd plan hiervoor wordt op dit moment samen met het ministerie van OCW en de sectoren mbo en hbo, uitgewerkt.

Twee studenten op een campus - Charlotte May via Pexels