Maatregelen bij universiteiten door corona - update 21 januari

Het kabinet heeft op 21 januari een aantal aanscherpingen van de corona-maatregelen aangekondigd. Een van de maatregelen is een avondklok vanaf 21.00 uur. Dit betekent voor de universiteiten een aantal aanpassingen.

Openingstijden
De openingstijden van universiteitsgebouwen worden aangepast vanwege de avondklok. Dit kan betekenen dat studieplekken minder lang beschikbaar zijn. Ook practica die in de avond gepland stonden, kunnen geen doorgang vinden.

Tentamens
Tentamens op locatie die al gepland staan in de avonduren kunnen in principe wel doorgaan. Studenten die in de avonduren naar huis reizen, na het maken van een tentamen, zijn namelijk uitgezonderd van de avondklok. De betreffende universiteit zorgt dat de student hiervoor een verklaring krijgt en de student moet daarnaast ook een eigen verklaring bij zich hebben. Studenten ontvangen hierover meer informatie van de eigen universiteit, zodra de overheid meer duidelijkheid verstrekt over deze regeling.

Reizende medewerkers
Voor medewerkers die na toestemming van de werkgever na de ingang van de avondklok moeten reizen voor werk, zorgt de universiteit voor een werkgeversverklaring. Samen met een eigen verklaring is dit voldoende om tijdens de avondklok van en naar de universiteit te mogen reizen.

Stages of co-schappen
Studenten die stages of co-schappen lopen en waarvoor het daarom noodzakelijk is dat zij tijdens de uren van de avondklok moeten reizen, kunnen een verklaring krijgen van hun stagebedrijf. Voor hen zijn in principe dezelfde regels van toepassing als voor andere medewerkers van de organisatie die voor hun werk tijdens de avondklok moeten reizen.

Universiteiten informeren hun studenten en medewerkers zo snel mogelijk over de nadere uitwerking van deze maatregelen. Meer informatie over de avondklok is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Toxo via Unsplash