Jongeren schrijven brandbrief #DoenWijNogMee?

Jongeren hebben zwaar te lijden onder de huidige coronamaatregelen en willen graag betrokken worden bij besluitvorming om zo te werken aan een nieuw perspectief.

In de week van de liefde pleiten initiatiefnemers van #DoenWijNogMee? daarom voor hervorming van de coronamaatregelen om het welzijn van jongeren te verbeteren. Zo vragen de initiatiefnemers om meer ruimte voor sociale en sportieve activiteiten, een terugkeer naar fysiek onderwijs, een jongeren-steunpakket voor thuis-studiefaciliteiten en online onderwijs, betrokkenheid bij coronabeleidsvorming, en versoepeling van de maatregelen om daten en fysieke sociale contacten tussen jongeren mogelijk te maken. Het belang van fysieke ontmoetingen voor het welzijn van jongeren is iets wat de universiteiten onderschrijven. Het is daarom dat de universiteiten samen met studenten, binnen de huidige maatregelen, werken aan een nieuw perspectief voor jongeren en een zo spoedig mogelijke terugkeer naar de campus.

De brandbrief is opgesteld in samenwerking met Mark Baanders (PowNed) en studenteninitiatieven Studenten Stemwijzer, Lieve Mark en Wijdenkenmee. Kijk voor meer informatie over de petitie op www.doenwijnogmee.nl.