Hoe gaan Europese burgers om met de complexiteit van de coronacrisis?

Wetenschappers van het Athena Instituut aan de Vrije Universiteit Amsterdam interviewden meer dan tachtig burgers uit acht Europese landen om te onderzoeken hoe zij omgaan met de complexiteit van de coronacrisis. Het blijkt dat veel deelnemers de pandemie ervaren als enorm stressvol. Om daarmee om te gaan, laten veel burgers zich eerder laten leiden door emotionele behoeften dan een rationele afweging.

EU-vlag - Christian Lue via Unsplash