Het academisch jaar is geopend: veilig en verantwoord van start

Het nieuwe collegejaar is van start gegaan met diverse activiteiten. Eindelijk kunnen we elkaar weer echt treffen op de campus, in de collegezaal of in de bibliotheek. Voor het eerst in anderhalf jaar tijd zonder 1,5 meter afstand te houden en meerdere keren per week. Het is belangrijk dat we dat veilig en verantwoord doen en dat doen we samen.

Meer vrijheid op de campus, betekent ook meer verantwoordelijkheid op andere terreinen. Zo draagt iedereen die zich verplaatst binnen de gebouwen van de universiteiten waar onderwijs wordt gegeven een mondkapje. Ook gelden nog steeds alle hygiëne-maatregelen, zoals het regelmatig handen wassen. Verder zijn er looproutes in de gebouwen en stewards op plekken waar veel verkeer is.

Zelftests
Het RIVM, de GGD en de overheid adviseert twee keer per week een zelftest te doen. Studenten kunnen net als in de voorgaande periode gratis zelftests aanvragen via zelftestonderwijs.nl. Ook zijn er zelftests beschikbaar op de campus.

Handreiking
Universiteiten hebben een handreiking, protocol of andere vorm van ondersteuning opgesteld die docenten helpt bij de nieuwe situatie op de campus. Daarin worden vragen beantwoord zoals “Mag ik een student vragen een mondkapje te dragen bij het verlaten van de ruimte?” en “Wat doe ik als we het vermoeden hebben dat er te weinig frisse lucht in het lokaal is?”

Ventilatie
Goede ventilatie van de ruimtes waarin zich nu weer veel mensen bevinden, speelt een belangrijke rol bij de veiligheid. Alle universiteiten hebben met een vastgoedscan, risicoscan of ander onderzoek in kaart gebracht of de ventilatie aan de eisen voldoet. Waar nodig zijn in specifieke gebouwen of ruimtes extra maatregelen getroffen om te zorgen dat de ventilatie afdoende is. Waar dat niet kon, zijn ruimtes afgesloten. Wanneer studenten of medewerkers twijfels hebben bij de kwaliteit van de ventilatie in een ruimte, kunnen ze hiervan melding maken op de universiteit. Daar wordt dan gecontroleerd – via de vaste of met een mobiele CO2-meter –  of de ventilatie nog steeds op orde is.

Prikbus op de campus
Om het voor studenten zo makkelijk mogelijk te maken om zich te laten vaccineren zijn alle  universiteiten in gesprek gegaan met de GGD’s in de regio om afspraken te maken. In Rotterdam rijdt nog deze week de prikbus voor en in Wageningen is de vaccinatiebus al meerdere keren langs geweest. Ook bij de TU Delft en de UvA kan deze week op locatie worden geprikt. De studenten van de VU kunnen om de hoek bij de XL-locatie in de Rai terecht. In Nijmegen is al langer een priklocatie op de campus geïnstalleerd. Daar waar studenten niet op de campus terecht kunnen, zijn afspraken gemaakt over speciale inloopspreekuren voor studenten. Daar kan je zonder afspraak direct gevaccineerd worden. Een voorbeeld is de Martinikerk in Groningen. Ook voor internationale studenten die nog niet volledig gevaccineerd zijn, zijn speciale afspraken gemaakt, zodat zij direct bij aankomst gevaccineerd kunnen worden zonder BSN-nummer.

Besmettingen
Alle universiteiten hebben regulier contact met de GGD in de regio over hoe te handelen bij besmettingen. De GGD heeft hierin de leiding en werkt met zogeheten LCI-richtlijnen. Dat zijn richtlijnen die hoe te handelen bij een persoon met (verdenking op) corona. Dat is de basis voor alle universiteiten op het moment dat er een besmetting wordt geconstateerd.