Fontys gestart met intelligent testen in Eindhoven

Op de TU/e-campus is in het Fontys-gebouw Nexus de pilot ‘Coronavrije bubbels door intelligent testen’ gestart. Het is een van de acht pilots die het ministerie van OCW laat uitvoeren, om te onderzoeken of het komend collegejaar het onderwijs weer fysiek mogelijk is. Fontys maakt gebruik van speekseltesten en dagelijkse digitale triage.

Covid-test - Mufid Majnun via Unsplash