Eindelijk terug naar de campus

Universiteiten zijn blij met het kabinetsbesluit om vanaf 26 april weer meer studenten toe te mogen laten tot de campus. Pieter Duisenberg, voorzitter universiteitskoepel VSNU: “Dit is een opsteker voor onze studenten. Wij gaan er alles aan doen om zo snel mogelijk meer fysieke ontmoeting te faciliteren. Via colleges, werkgroepen, maar ook in onze universiteitsbibliotheken en andere gebouwen.” Het ministerie van OCW stelt zelftesten beschikbaar aan studenten en medewerkers.

Beroep op studenten en medewerkers: gebruik de zelftesten
Zelftesten in het onderwijs zijn onderdeel van een bredere introductie van zelftesten in de Nederlandse samenleving als extra instrument om zicht te krijgen op de verspreiding van het coronavirus en de bestrijding daarvan. Het is vrijwillig, gratis aan te vragen en geldt niet als toegangsbewijs voor onderwijs. Duisenberg: “Het is niet verplicht, toch doen we een beroep op studenten en medewerkers om de zelftesten regelmatig te gebruiken.” Studenten en medewerkers kunnen gratis zelftesten aanvragen. De testen worden thuisbezorgd. Meer informatie over de zelftesten en het bestelproces is vanaf 21 april te vinden via https://www.zelftestonderwijs.nl/.

Toewerken naar een ‘normaal’ collegejaar
Universiteiten zijn klaar om op een veilige manier fysiek onderwijs te geven. “De universiteiten hebben tot 16 december al veilig onderwijs gegeven zonder besmettingshaarden. Om dit zo te houden is het belangrijk dat studenten, ook als ze een zelftest hebben afgenomen, zich blijven houden aan de 1,5 meter afstand”, aldus Duisenberg. De verwachting is dat universiteiten de komende periode binnen de 1,5 meter regel tussen de 20 en 30 procent van hun fysieke capaciteit kunnen gebruiken voor onderwijs en studentontmoeting. Duisenberg: “Onze doelstelling blijft om van het collegejaar 2021-2022 een normaal collegejaar te maken waarin elke student naar de campus kan komen wanneer hij of zij wil. We roepen het kabinet op dit op te nemen in haar openingsplan.”

Spring in de lucht - Anthony Fomin via Unsplash