Docent Esther Quaedackers (UvA) creatief met corona-uitdagingen

Esther Quaedackers, UvA-docent Big History, maakte tijdens coronatijd haar colleges en werkgroepen motiverender, boeiender en interactiever.
Esther Quaedackers - UvA