CoronaMelder waardevol bij opengaan van de samenleving

Onderzoek van de Universiteit Twente en de Open Universiteit stelt dat juist bij het stapsgewijs openen van de samenleving de CoronaMelder van grote waarde kan zijn voor het bestrijden van het virus. De onderzoekers doen een reeks aanbevelingen om de mogelijkheden nog beter te benutten. Het Ministerie van VWS en GGD/GHOR hebben die aanbevelingen overgenomen.

Coronamelder - Universiteit Twente