Eindexamen gaat door: extra onvoldoende mag

Minister Slob heeft bekendgemaakt dat het centraal eindexamen voor middelbare scholieren doorgaat. Leerlingen mogen een onvoldoende extra hebben. De MBO Raad, de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten zijn tevreden dat aankomende studenten na de zomer kunnen beginnen aan hun vervolgopleiding met een volwaardig diploma.

Het examenbesluit van minister Slob geeft de vo-leerlingen nu duidelijkheid. Dat extra geld wordt vrijgemaakt om leerlingen te helpen achterstanden weg te werken geeft vertrouwen dat ze zich goed kunnen voorbereiden op het centraal examen. Samen met het voortgezet onderwijs wordt onder andere gewerkt aan een plan om in de aanloop naar de examens bijlessen door studenten voor scholieren mogelijk te maken. De optie om in het uiterste geval met een extra onvoldoende nog voor de zomer het vo-diploma te halen kan leerlingen de nodige extra lucht bieden en daarmee perspectief op vervolgonderwijs in deze onzekere omstandigheden.

Examenzaal - Akshay Chauhan via Unsplash